image description

Kvalitetspolicy

Kvalitetsmål: Hydraulik & Sopservice fastställda övergripande kvalitetsmål är att verksamheten ska drivas med målet att uppnå en kvalitetsmässigt hög, god och långsiktig lönsamhet. För att nå detta fastställda målet ska följande kvalitetspolicy efterlevas.

• Företaget ska beakta och följa alla lagar som berör dess verksamhet
och den maskinella utrustning som används i det dagliga arbetet.

• Våra produkter och tjänster ska vara av godtagbar kvalité samt överensstämma
med kundens krav, förutsatt att det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

• All personal skall visa ett personligt ansvar för kvalitén i det
dagliga arbetet samt vara involverad i förbättringsarbete.

• All personal skall verka för en ständigt förbättring av företagets produkter och tjänster.

Kvalitetsmål och kvalitetspolicy ska revideras och fastställas årligen.